Saturday, August 8, 2020

Kahan hai Ali(a.s)

 Nabiyon ne Pukara 

Kaabe ne pukara

Khandak ne  pukaara 

Khayber ne thak kar Pukaara

Kahan hai faathe khayber

Koofe ke mimbar se aayee nida

Waarise mimbar kahan hai

Kainat ne Pukara jhoom kar

Har simt se aayee awaaz e ghayab

Kahan hai Ali ibne Abu Talib

Din ki jhulasti dhoop mein

Ruk gayee kaiynat,

Mashiyate illahi ne kiya Apna ailan

Aye mere pyare Rasool 

Kar do ailaan e Imamat 

Shutar ke mimbar par 

Sawa lakh ke majme mein

Huwe mere Nabi ke waaris

Ka ailan e Imamat

Ghadeer-E- khum ka Maula

Abu Taalib ka Beta

Ek sada goonji har soo

Jhoomi Fizza kehte huwe

“ Man kunto Maula fa haaza AliyunMaula”

Waarise Nabi

Faatahe khayber

Mazaharul Ajaib

Aaj Huwe Sab ke Maula -E- kaiynat

Mubarak Eid E Ghadeer aap Sab ko๐Ÿ’๐ŸŽ‰๐ŸŽŠ๐Ÿ˜Š

No comments:

Post a Comment

Engagement

 Daria woke up more confused than ever. Hadi had left her in a dilemma. The fear kept her gripped. She had stayed away from emotional upheav...